Jak sbírám známky České republiky?

Ve filatelistické literatuře jsem si přečetl mnoho článků o tom jak budovat výstavní exponát. Dozvěděl jsem se, co do exponátu mohu zařadit a co do něho již nepatří, co by v exponátu nemělo chybět a jakých chyb se mám vyvarovat. Bohužel jsem nenalezl žádný článek, který by uceleně pojednával o tom, jak budovat sbírku známek. Zde pravidla o budování výstavního exponátu mohu využít pouze omezeně. Postrádám tak "návod" jak při budování sbírky postupovat. Již slyším námitky, že je věcí každého sběratele co sbírá, jak to sbírá a jak sbírku spravuje. To je sice pravda, ale… ale v každém oboru jsou přeci nějaká pravidla, která by měla být respektována. Vedle těchto pravidel je zajisté široká oblast, ve které si každý sběratel vybírá to, co mu vyhovuje. A vybírat si může z toho, co mu je nabízeno a o čem ví! Proč tedy nediskutovat jak na to? Proč nediskutovat o tom, co já do sbírky již nezařadím a co druhý filatelista naopak vyhledává? Proč nevyužít zkušeností, názorů a rad kolegů?

I.

Na sbírání je krásné to, že každý sběratel má trochu jiné priority a na stejnou věc může mít opačné stanovisko. Tak se mnohdy stává, že materiál pro jednoho filatelistu nezajímavý může rozehřát srdíčko jiného sběratele a stát se dokonce chloubou jeho sbírky. Takto zřejmě musíme chápat a postupovat celou problematikou. Snad i proto neexistuje mnoho článků o tom jak budovat sbírku, jelikož v podstatě neexistuje universální rada jak na to. Pokusím se Vás tedy provést cestou, po které jsem se vydal při budování sbírky České republiky já. Zajisté v mnoha věcech se mnou nebudete souhlasit. Možná, že řadu věcí jste vyřešili lépe. Budu proto velice rád, pokud v tomto článku naleznete něco, co Vás inspiruje.

II.

Jak jsem již uvedl, věnuji se především sbírání známek České republiky, a proto v tomto kontextu je nutno chápat i následující text. Zpočátku jsem se spokojil s pocitem, že mám většinu známek a vad, které uváděl katalog POFIS. Později jsem zjistil, že existuje mnoho dalších filatelistických zajímavostí, které bych chtěl ve sbírce mít a které katalog neuvádí. Katalog je zajisté velkou studnicí informací. Prvním mým krokem vpřed, však bylo pochopení toho, že katalogy nejsou vševědoucí a že v nich velice mnoho důležitých informací chybí a naopak mnoho banálních informací je upřednostňováno a vyzdvihováno do nebeských výšin, ze kterých v dalších vydáních katalogu spadávají v zapomnění. Katalog vytvářejí lidé, kteří mají zajisté mnoho informací, nemají ale všechny. Osvobodíme-li se od "diktátu" katalogů, a budeme-li je brát jako pomocníka ve sbírání, máme z poloviny vyhráno. Můžete namítat, že zbytečně maluji čerta na zeď a že filatelisté mají svůj rozum! Já si ale raději ponechám své pochybnosti. I já jsem původně sbíral známky České republiky stylem zaplňování volných okének. Byla-li okénka zaplněna, znamenalo to, že již vše důležité mám. Jak je tento názor chybný! To jsem poznal až později, když jsem se začal dostávat k informacím dřív než byly v katalogu publikovány. Jsem proto proti sbírání jen podle katalogů a vím, že velice mnoho filatelistů takto sbírá. Pochopíme-li filatelii v tomto pohledu, je zapotřebí zodpovědět si následující otázky:
Co všechno sbírání obětuji?
a) peníze – prvek výrazně určující rozsah vlastní sbírky. Za ideálních podmínek bych měl mít např. veškeré deskové a výrobní vady. To je téměř nereálné. Na trhu se vždy vyskytne výrobní vada, kterou ještě nemáte. Každý sběratel by si tedy měl uvědomit, že i u známek České republiky platí pravidlo: "Nemůžeš mít všechno" a to i pro sběratele, pro které je finanční stránka věci nepodstatná.
b) čas – faktor též ovlivňující rozsah a kvalitu sbírky. V podstatě čím více času sbírání věnuji, tím by měla být sbírka kompletnější a reprezentativnější. Čas a peníze jsou spojité nádoby, a tak čas lze do určité míry nahradit penězi a naopak.

Co všechno chci ve sbírce mít?
V tomto ohledu jsem se přiklonil k názoru, že chci sbírat nejen známky jako takové, ale i různé větší vady a odlišnosti, ke kterým došlo v průběhu výroby. Nechal jsem se ovlivnit kolegy (vidíte, jak potřebná je diskuse!!) a rozhodl jsem se do sbírky zařazovat doklady poštovního provozu (celistvosti). Též jsem začal vyhledávat filatelistický materiál s podpisy autorů známek, prezidentů a osobností majících vztah k tématu na známce (nejčastěji sportovci). Nyní ale k tomuto problému podrobněji:

            - známky, aršíky, PL
Ano. Všechny, které vydá Česká pošta, s.p.

            - celiny (dopisnice, obálky s natištěnou známkou, aerogramy, služební obálky …)
Nesbírám. Zde jsem si stanovil hranici s ohledem na fakt, že mě sbírání celin neoslovilo. Dalším faktem je, že tato oblast je sběratelsky velmi obsáhlá a finančně nezanedbatelná. Odpověď NE však neznamená, že do sbírky v žádném případě nezařadím celinu viz. poštovní provoz.

            - příležitostné tisky České pošty či Poštovního muzea, analogové pohlednice, pamětní listy a ostatní filatelistické výrobky společnosti Česká pošta, s.p.
Ne. Nejedná se o produkty určené k poštovnímu provozu. Jedná se o produkty vyrobené pro filatelistickou veřejnost.

            - známkové sešitky
Ano, jsou-li vydány společností Česká pošta, s.p.. Jedná se o výrobek, který slouží především řadovým uživatelům - vkládání známek do obalu je praktické pro ochranu známek před poškozením.
Sbírání známkových sešitků se věnuji specializovaněji, a proto sbírám:
            - různé deskové a výrobní vady na destičkách (nesbírám DV a VV na známkách vlepených do sešitků),
            - odlišné vlepování známek, známky z archů jsou mnohdy v jednoho druhu sešitku vlepovány rozdílně - v řadách (např. horní či dolní okraj archu), ve sloupcích (např. levý a pravý okraj archu),
            - rozdílné množství vlepených známek (u známek šachovnicového uspořádání může dojít k případům, kdy jednotlivé známky nejsou zastoupeny ve stejném počtu, vznikají tak dvě varianty).

            - soukromá vydání (známkové sešitky, příležitostné tisky, pamětní listy, obálky apod.)
Dvakrát ne!!! A ještě jednou ne!!! Výrobky tohoto druhu jednoznačně odmítám. V podstatě trpím, když filatelisté za tyto soukromé výrobky utrácejí nemalé peníze. Při pohledu do minulosti přirovnávám tyto produkty k pamětním listům hojně vydávaným v období před, za a po 2. světové válce. Kam se propadly? Dosud nejsou vedeny v katalogu, neznám filatelistu, který by je sbíral a ceny jsou minimální. Na nákup soukromých tisků, které jsou zhotovovány v současném období proto pohlížím jako na nenávratnou investici - v podstatě jde o podporu vydavatele, který na filatelistický trh vstupuje s nehodnotným materiálem. Domnívám se, že zároveň platí vztah - čím více bude sběratelů soukromých vydání, tím více soukromých tisků se objeví na trhu. Můžete namítnout, že sběratelství by se nemělo měřit pouze penězi. Máte určitě pravdu. To však řekněte raději vydavatelům, kteří, jak jsem si všimnul, peněženku zájemců vůbec nešetří a vyšroubovali jejich ceny do závratných výšek.
Na přepážkách České pošty, a.s. v Jindřišské ulici a v POSTFILE na Ortenově náměstí, lze vedle běžných známek zakoupit i mnoho soukromých tisků. Vůbec se mi nelíbí, že tyto čím dál tím více zaplňují a "zamořují" prostor určený pro vystavení známek, aršíků, přepážkových listů, FDC a dalších produktů České pošty, s.p.. Začínám se strachovat, že možná přijde doba, kdy na těchto přepážkách budou prodávány převážně soukromé tisky. Ale zpět k tématu. Byl jsem účasten situaci, která v celé nahotě ukázala s jakým záměrem jsou privátní tisky ve skutečnosti vydávány. Sběratel kupoval jeden ze soukromých tisků, který byl číslován podle vzoru příležitostných tisků (černotisků). Pracovnice kupujícího správně upozornila, že se jedná o privátní vydání. Do této doby jsem pouze trpěl. Propadl jsem však v úžas, když jsem se tak, jako kupující dozvěděl, že vedle číslovaných tisků existuje i tisk s nulami a dokonce i bez čísla! Ty byly sice dražší, ale je jich zase podstatně méně! Snad pro potvrzení tohoto tvrzení nebyly ty dražší tisky vystaveny. A trpěl jsem dvojnásob! Zatímco mne informace utvrdila v mém přesvědčení, neznámého sběratel jaksepatří nažhavila... , takže si koupil tisk s nulami, ten dražší a právě proto zajisté "vzácnější".
Určitě je věcí každého co sbírá. Ale ještě prosím trochu argumentů proti privátním vydáním. Chcete si vyrobit unikát nebo raritu? Vyrobte si ji tedy doma - nejde o nic jiného než o výrobu vlastního soukromého tisku. Vyrobte pouze minimální počet (nejlépe pět až deset kusů). Ke zhotovení tisku využijte nejlépe PC (počítač). Je-li na Vašem soukromém tisku vylepena známka, zajděte na poštu a známky nechte orazítkovat. A výsledek? Jedná se o výrobek stejné filatelistické hodnoty a stejného charakteru. Chcete mít soukromých tisků více? Poraďte dalším sběratelům jak na to a nyní již jen čekejte s čím se pochlubí. A pak již můžeme měnit, prozíravě jste si přeci vyrobili několik kusů navíc.
To jsem se ale rozjel! Chci proto upozornit, že výše uvedené je můj názor na nastolený problém. V žádném případě se nechci dotknout filatelistů, kteří se této oblasti věnují. Neodpustil bych si ale, abych promarnil možnost upozornit je na záludnost této "filatelistické?" oblasti.

            - FDC
Nesbírám. Výjimkou jsou případy, kdy je obálka signována tvůrci známky či osobnostmi mající vztah k námětu na známce (politici, sportovci …).

            - vady (deskové vady, deskové odchylky, výrobní vady, dvojité moletáže …)
Rozšíření zájmu do této oblasti plně doporučuji. Domnívám se, že sbírání alespoň některých vad je potřebným atributem a jejich sbírání bych přirovnal k soli - sbírka známek se sice bez vad obejde, ale chybí jeden ze základních prvků, který sbírku obohacuje.
Jednoznačně říkám ano, ale... ale ne všechny. Zpočátku jsem sbíral deskové vady v širokém rozsahu – v podstatě jsem měl každou známku, na které se vyskytovala nějaká ta tečka či ryska navíc. Až později jsem dospěl k názoru, že zachytit tuto problematiku je nejlepší při sbírání celých archů. Touto cestou jsem se nechtěl vydat, a tak jsem si stanovil nové hranice, které lépe vyhovují mému záměru a finanční situaci. Upustil jsem od sbírání malých nevýznamných vad, které v katalogu a některých filatelistických článcích sice naleznete, ale které v podstatě mají jepičí život. Začal jsem se řídit pravidlem, že buduji sbírku známek a ne vad. Postupem času jsem dospěl k názoru, že do sbírky budu zařazovat pouze vady a odchylky, které jsou dobře viditelné nebo jsou s ohledem na výrobní proces významné. V tomto ohledu jsem se přestal řídit katalogy a začal jsem se spoléhat na vlastní rozum. Vady se snažím sbírat v blocích, které pro srovnání vedle sebe obsahují známku s vadou a bez vady.
Sbírání vad mi přineslo mnoho nového. Nyní jsem se již nemohl spokojit pouze se zakoupením právě vydaných známek, jejich uložení do zásobníku a hlídání dalšího termínu, ve kterém budou vydány další známky. Tato oblast, pokud ji pouze neuplácíte, mě donutila navázat kontakty s jinými filatelisty (výměna informací, každý si všimne něčeho jiného) a též ke studijní činnosti (u některé emise prostuduji pod lupou všechny známky). Tímto způsobem mám šanci zakoupit většinu deskových vad na poště za nominál. Sbírání známek se tak skutečně stává sbíráním.

            - kupóny, spojky
Ano, ale... V tomto ohledu velice filatelisty ovlivňují katalogy a ročníky albových listů s předtištěnými variantami. Uvěříme s trochou nadsázky názoru, že ze strany vydavatele katalogu se zajisté jedná o snahu ohodnotit většinu nejběžnějších variant a že se jedná o záměr poskytnout zákazníkovi co nejkvalitnější službu? Mnoho filatelistů sbírá podle katalogu a předtištěných albových listů. I já jsem byl tímto způsobem ovlivňován a trvalo mi velice dlouho, než jsem přišel jak na to. Uveďme si několik příkladů jak jsem s touto záležitostí vyrovnal:
Příklad 1: Aršík ZOH Nagano - zlatá medaile v hokeji (A 177). V katalogu nalezneme vedle aršíku dalších 6 možných variant.
Příklad 2: 80. výročí vzniku ČSR (PL 197). V katalogu je popsáno 7 variant, v předtištěných albových listech je o několik variant méně.
V uvedených příkladech se přikláním k názoru, že je zbytečné vytvářet různé varianty, když do sbírky zařadím celý aršík či PL. Roztrhání aršíku či PL na různé kombinace neobohacuje sbírku něčím novým, pouze ukazuje na to, kolik variant lze vyrobit.
Česká pošta, s.p. však vydala i emise, u kterých tímto způsobem nelze postupovat. Např. u Brno 2000 (č. 244) a Hry XXVII. Olympiády v Sydney (č. 268) se celý přepážkový list na albový list nevejde. I zde jsem však proti roztrhávání archu na mnoho různých kombinací (a zde se skutečně můžeme vydovádět!). V těchto případech zařazuji do sbírky větší blok, který se na list vejde, a který zároveň přibližuje původní rozložení známek a kuponů v archu.

            - soutisky
Ano, ale... Obdobný problém jako u kupónů a spojek, snad ještě naléhavější. Česká pošta, s.p. vydává soutisky ve dvojím provedení - šachovnicovém nebo sloupcovém. Zachování větších bloků má vyšší vypovídací schopnost oproti roztrhaným páskám oceňovaným v katalozích. Do sbírky zařazuji převážně 12bloky (tři řady x čtyři sloupce).

            - data tisku, barevné testovací stupnice, kontrolní barevné značky
Výjimečně. Zejména však v případech dokumentujících některé změny např. změna papíru, odstínu, změna rozložení (BTS), změna tvaru (KBZ).

            - zahraniční známky
Pouze jako ukázku v případech, kdy se jedná o společné vydání a motiv známek je stejný.

            - poštovní provoz
Třikrát velké ANO!!! Tomuto směru jsem se začal věnovat později a snad proto o to intenzivněji. Pokud jsem sbírání vad přirovnal k soli, tak sbírání poštovního provozu přirovnávám ke koření. Až u poštovního provozu si totiž vychutnáte chuť filatelie. Právě zde se stanete sběratelem - celistvosti ve větší míře nekupujeme, ale sháníme.
Do sbírky se snažím získat veškeré české známky prošlé poštovním provozem - na dopisech, pohlednicích, poštovních průvodkách apod. Upozorňuji, že sbírání tímto směrem je až nečekaně zajímavé. V podstatě zachycuje oblast, pro kterou jsou známky určeny. Přikláním se stále více k názoru, že je veliká škoda, že toto sbírání není masovější.
Při zařazování celistvostí jsem velice "vybíravý". Upřednostňuji malé obálky, jednonásobné frankatury a strojová razítka. Též upřednostňuji celistvosti odeslané co nejdříve po vydání známky. Dávám pozor, aby celistvost pokud možno nebyla ovlivněna filatelisty - tzn. že např. upřednostňuji firemní a úřední korespondenci. V podstatě mě nezajímají celistvosti odeslané do zahraničí, kdy byly zalsány zpět do ČR z důvodu nenalezení adresáta.

            - perforace
a) ORZ (obrácené rámcové zoubkování) – Ano. Způsob, jak tato odchylka vzniká je výjimečný.
b) vychýlené perforační otvory – Ano i ne. Vybírám si pouze některé.
c) chybějící perforační otvor – Ano, a to ať chybí mezi známkami či na okraji archu.
d) odlišné velikosti perforačních otvorů – Ano, pokud rozdíl vznikl použitím odlišného perforačního rámce a je-li odlišná velikost PO rozeznatelná pouhým okem.
d) odlišně veliké perforační otvory v archu – Ano. U některých perforačních rámců, kde je odlišných PO více, pouze některé, jako ukázku.

Odpovědi na výše uvedené otázky určují, v jakém rozsahu bude sbírka vedena. Prostor pro její kvalitu je i tak nadále značný - včasný přístup k informacím, vlastní studijní činnost, obchodní nadání, rozsah kontaktů na jiné filatelisty a zejména štěstí být ve správnou dobu na správném místě. Tak lze i při menších investicích vytvořit sbírku obsahově značně zajímavou. Zároveň však nesmíme zapomenout ani na negativní aspekty např. taková ukvapenost a nerozhodnost. Co ty nás mohou stát peněz! Snad každý filatelista ukvapeně nakoupil známky anebo naopak dodnes lituje, že nějakou známku nekoupil, a když už se rozhodnul, tak již byla prodána.

III.

Samostatným oddílem je ukládání známek. Ukládání do obálek, krabic a albumů by nemělo sběratele uspokojit. Pěkné uspořádání sbírky lze docílit ..... To je ale téma na celý další článek. A nakonec, vždyť i já mám známky po zásobnících a v obálkách. Jak bych tedy mohl někomu radit jak na to? Snad tedy někdy později, až budu mít více zkušeností.

http://rudolf.oppolzer.sweb.cz/

Líbí se vám tyto stránky?

Ano (2990 | 34%)
Ne (2796 | 32%)
Sběratelský deníček sběratele SEO katalog 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one